październik 2016

Alimenty - prowadzenie spraw alimentacyjnych

Słowa kluczowe: usługi prawnicze, kancelaria, prawnik, adwokat, windykacja

Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu każdego człowieka. Prawo cywilne, a dokładniej prawo rodzinne, reguluje kwestię rozwiązania małżeństwa i inne sprawy związane z tą sytuacją.Rozwód może nastąpić z winy jednego z małżonków, z winy obu stron, ponadto strony mogą wnioskować o nieorzekanie o winie.W polskim prawie pozew o rozwód może wnieść zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Sąd również orzeka o sytuacji dzieci rozwiedzionych małżonków, to znaczy o władzy rodzicielskiej i sprawowaniu pieczy nad małoletnim.Z rozwodem często wiąże...

Dodany przez Sebastian Głowacki, w dniu 18/10/2016

Dodany przez Sebastian Głowacki, w dniu 18/10/2016